DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
img1

A.B.L.Y hiểu nhu cầu về tốc độ nhanh khi khách hàng sử dụng vận chuyển hàng không.Với chúng tôi, vận chuyển hàng không của khách hàng được kiểm soát từ nơi nhận hàng đến đích cuối cùng (door to door).

Các dịch vụ giao nhận vận tải hàng không của chúng tôi bao gồm giải pháp quản lý hậu cần đầu cuối giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng tốc quá trình ra quyết định và cải thiện giao tiếp giữa các bên trong một chuỗi cung ứng.

A.B.L.Y giới thiệu việc vận chuyển hàng không nhanh chóng trên toàn thế giới:

  • Cước vận chuyển qua đêm vận chuyển 24 giờ.
  • Vận chuyển hàng không nhanh trong 48 giờ.

Chúng tôi rất vui lòng được là đơn vi giao nhận ưu tiên hàng đầu cho các chuyến hàng của bạn.