ABLY là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ mua hàng, vận chuyển hàng từ US, UK, SPAIN… về Việt Nam với thời gian nhanh nhất và chi phí hợp lý nhất.
Dịch vụ vận chuyển hàng cá nhân
ABLY không nhận vận chuyển các loại hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của nhà nước; Hàng nguy hiểm, cháy, nổ, vũ khí (các bộ phận), đạn dược, ...
Chính sách vận chuyển